Varstvo zasebnosti

Xintaya fashion, vsa ženska oblačila si zaslužijo svojega gospodarja

Osebne informacije
Xintaya fashion, ženska oblačila zbira osebne podatke z namenom, da se odzove na potrebe potrošnika, ki lahko vključujejo: kreiranje profila, obdelovanje naročila, zagotavljanje storitev strankam  zagotavljanje dostopa do določenih funkcij spletne trgovine, naročilo za e-bilten, registracija za dogodke in igre, ki jih Xintaya fashion organizira,  ali pa za sodelovanje v spletnih raziskavah, debatnih skupinah ali forumih o tržnih dejavnostih.
Xintaya fashion, ženska oblačila od uporabnika spletne trgovine zbira naslednje osebne podatke: ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, osebni interesi. Mogoče vas bomo prosili za dodatne informacije, kot so podatki o  bančnem računu, vendar le z izrecnim dovoljenjem potrošnika, ali pa v primeru, da so te podatki potrebni za opravljanje storitev, ki jih je uporabnik sam izbral. Naš uporabnik bo ostal edini lastnik svojih osebnih podatkov.
Ko uporablja storitve spletne trgovine, se uporabnik v celoti soglaša z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov s strani družbe, in hkrati zagotavlja njihovo točnost in zanesljivost. Potrošnik prav tako izjavlja, da je obveščen o vrstah osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo in namenu, za katerega se uporabljajo, ter o njihovih pravicah glede dostopa, spreminjanja in brisanja osebnih podatkov.
Uporaba osebnih podatkov
Xintaya fashion, ženska oblačila uporablja osebne podatke uporabnikov za omogočanje registracije osebnega uporabniškega profila na Xintaya fashion, za obravnavo zahtev in povpraševanj, za potrditev naročil, za ponujanje dodatnih izdelkov, storitev in dogodkov. Včasih to lahko vključuje tudi podatke iz drugih podjetij o ustreznih izdelkih in storitvah, za zagotavljanje plačilnih možnosti, za zagotavljanje storitev strankam, za promocijske in marketinške aktivnosti, in na splošno, da bi Xintaya fashion ter prodajalci, ki jih je le ta dopustil, lahko izpolnili pogodbene obveznosti in zagotovili kakovost blaga in storitev, v skladu s pričakovanji potrošnikov.
Uporabnik ima pravico, da zavrne uporabo osebnih podatkov za komercialne, promocijske in tržne namene. V primeru, da potrošnik ne želi , da se njegovi osebni podatki uporabljajo za komercialne, promocijske in marketinške namene, lahko stopi v stik s podjetjem Xintaya fashion, tako kot je navedeno na spletni strani.
Podjetje Xintaya fashion, ženska oblačila lahko uporabi pridobljene informacije z namenom vodenja anonimnih statističnih podatkov in analiz. Prav tako se bodo podatki uporabili za izvajanje splošnih pogojev glede uporabe spletne trgovine, te za pogodbe o nakupu/ prodaji na daljavo, da bi preprečili kakršno koli  škodo osebam in premoženju.
Uporaba „piškotkov“ (cookies) in drugih podobnih tehnologij
Xintaya fashion uporablja „piškotke“ z namenom da zbere nekatere podatke od vseh potrošnikov, vključno z neregistriranimi obiskovalci spletne trgovine Xintaya fashion. Piškotki so serije podatkov, ki jih sistem Xintaya fashion pošilja potrošnikovemu računalniku, in se nato uporabljajo za identifikacijo računalnika, ko se uporabnik ponovno vrne v spletno trgovino.
Piškoti dajejo informacije o uporabi spletne trgovine in podatke o uporabniku, ki se lahko uporabijo za personalizacijo izkušenj potrošnikov, za sledenje modela potrošnikovega prometa.
Na primer, ko se uporabnik vrne nazaj v spletno trgovino, ga piškotki prepoznajo in pozovejo  spletno trgovino k izpolnitvi njegovega uporabniškega imena. Na ta način se omogoči  lažji dostop uporabnika svojem profilu. Piškotki nam prav tako pomagajo, da se spomnimo preteklih aktivnosti uporabnika in ponujajo podobne izdelke in dogodke. Xintaya fashion, ženska oblačila prav tako uporablja podatke, zbrane s piškotki za izdelavo statističnih analiz o uporabi  spletne trgovine, kot na primer, koliko časa uporabniki  preživijo v spletni trgovini in katere strani najbolj obiščejo. Ti statistični  podatki ne vključujejo osebnih podatkov.
S privolitvijo uporabe spletne trgovine Xintaya fashion se strinjate tudi z uporabo naših piškotov. V primeru, da uporabnik ne želi prejemati piškotov ob obisku spletne trgovine, ali preko HTML formatnih e-mailov,  ima uporabnik možnost da piškotke zavrne z nastavitvijo brskalnika tako, da le ta uporabnika opozarja pred sprejemom piškotkov, ali pa jih lahko zavrne takoj, ko brskalnik signalizira njihovo prisotnost.
Varstvo osebnih podatkov
Xintaya fashion ne zbira in ne obdeluje osebnih podatkov uporabnikov, ki razkrivajo raso ali etično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v političnih strankah ali organizaciji, združenj z verskimi, filozofskimi, političnimi ali gospodarskimi cilji, kakor tudi podatke, ki se nanašajo na zdravje, spolno življenje ali človeški genom.
Kot je navedeno zgoraj, Xintaya fashion, ženska oblačila vzdržuje statistiko o uporabi e-trgovine s pomočjo podatkov, zbranih s pomočjo piškotov.  Ta statistika ne vsebuje osebnih podatkov in jih ni mogoče objaviti in posredovati tretjim osebam.
Povezave do spletnih strani tretjih oseb
V svoji spletni trgovini Xintaya fashion, ženska oblačila lahko objavi materiale tretjih oseb, z dovoljenjem njihovih lastnikov. Material lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani in omogoča neposreden dostop do sorodnih strani.
Če se uporabnik odloči za obisk katere izmed strani tretje osebe, in klikne na povezavo, bo preusmerjen na ustrezno stran. Dejstvo da Xintaya fashion posreduje povezavo na določeno spletno stran, objavlja banner ali druge reklame, in uporabnikom ponuja priložnost za sodelovanje in posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, ni znak pripadnosti določenim tretjim strankam, in se ne sme razpolagati s skladnostjo in s politiko, ter prakso glede  zaupnosti in varnosti informacij na tej strani
Dostop in popravek osebnih podatkov
Vsak uporabnik ima dostop do svojih osebnih podatkov in  jih lahko popravi, spremeni in izbriše preko svojega profila. Ko se prijavi v e-trgovino Xintaya fashion bo stran ohranila podatke uporabnika, kolikor bo potrebno za zagotavljanje storitev kot to zahteva zakon. Po koncu tega roka, bodo uporabniški podatki izbrisani.
Spreminjanje politike zaupnosti
Xintaya fashion lahko kadarkoli spremeni politiko zaupnosti. Novo verzijo lahko objavi na tej ali na drugi strani (nadomestna stran). Nova različica bo veljavna z dnem objave. Po začetku veljavnosti, se mora datum objave navesti  na dno spletne strani.
Dan objave: 5.11.2017